Kompendium wiedzy o Kamagrze

Kamagra to tabletki 100 mg, której substancją czynną jest cytrynian sildenafilu.

Jak w przypadku każdego leku, zachować należy środki ostrożności: przeczytać i zachować ulotkę oraz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Leku nie należy podawać osobom postronnym. Wystąpienie objawów ubocznych oznacza konieczność dodatkowej konsultacji lekarskiej.

Co to jest kamagra i w jakim celu się stosuje

Kamagra stosowana jest w leczeniu impotencji, zaburzeń wzwodu i trudności w utrzymaniu erekcji. Zaliczana jest do inhibitorow fosfodiesterazy. Jej działanie opiera się na wywołaniu rozkurczu naczyń krwionośnych. Możliwe jest to tylko po osiągnięciu pobudzenia seksualnego. Leku nie stosuje się u pacjentów bez stwierdzonych zaburzeń erekcji.

Informacje ważne prze stosowaniem leku kamagra

W pewnych sytuacjach nie można przyjmować leku. Nie stosuje się go u pacjentów przyjmujących azotany (ryzyko obniżenia ciśnienia). Obniżenie ciśnienia wywołują także leki uwalniające tlenek azotu (azotan amylu). U niektórych pacjentów występują alergie na składniki leku kamagra. Silnym przeciwwskazaniem są poważne schorzenia wątroby i serca oraz niedawne udary i zawały, zmiany degeneracyjne siatkówki i epizody utraty wzroku spowodowane neuropatią nietętniczą nerwu wzrokowego.

Istnieją też przeciwwskazania częściowe, gdzie stosowanie leku wymaga badań lekarskich: niedokrwistość sierpowatokrwinkowa, białaczka i szpiczak mnogi, choroba Peyroniego i deformacje prącia. Przeciwwskazaniem są też mniej nasilone choroby serca, hemofilia i wrzody żołądka.

Leku kamagra nie łączy się z innymi lekami doustnymi stosowanymi w zaburzeniach erekcji. Epizody pogorszenia widzenia wymagają natychmiastowej konsultacji.

Leku kamagra nie stosuje się u dzieci i młodzieży.

Pacjenci z dysfunkcjami nerek i wątroby powinni stosować zmniejszone dawki. O wszystkich przyjmowanych lekach poinformować należy lekarza.

Kamagra może wykazywać reakcje z innymi lekami, zwłaszcza interakcje z lekami stosowanymi przy bólach klatki piersiowej. Pogorszenie się stanu zdrowia zawsze wymaga poinformowania lekarza. Bez zalecenia lekarskiego nie należy przyjmować kamagry w połączeniu z innymi lekami.

Leki z grupy azotanów wykazują silne interakcje z kamagrą (nagłe obniżenie ciśnienia tętniczego). Azotany przyjmowane są głównie w dławicy piersiowej. Podobne interakcje powodują leki uwalniające tlenek azotu. Przy stosowaniu inhibitorów proteazy zaleca się rozpoczynanie leczenia od małych dawek kamagry.

Stosowanie leków α-adrenolitycznych razem z kamagrą powodować może zawroty głowy i zaburzenia widzenia: są to objawy niedociśnienia. Sytuacje takie występują najczęściej po 4 godzinach od przyjęcia kamagry. Zmniejszenie ryzyka umożliwia tu regularne stosowanie leku podstawowego. Zastosować można także zmniejszoną dawkę kamagry.

Kamagra może być stosowana niezależnie od czasu posiłków. Obfite posiłki wydłużają jednak czas do rozpoczęcia działania leku. Alkohol zaburza zdolność do erekcji, zmniejsza więc działanie leku kamagra.

Kamagra nie powinna być stosowana przez kobiety, nie wpływa więc na ciążę i karmienie piersią. Kamagra wpływa na obsługę maszyn i prowadzenie pojazdów, gdyż możliwym skutkiem ubocznym są zawroty głowy i zaburzenia widzenia. Reakcja na lek jest jednak indywidualna. U pacjentów z nietolerancją laktozy stosowanie leku wymaga konsultacji.

Jak stosować lek Kamagra

Kamagrę stosuje się zgodnie z zaleceniami lekarza – wszelkie wątpliwości, a także za mocne lub za słabe działanie, wymagają konsultacji. Leku nie stosuje się częściej, niż raz na dobę. Przyjmuje się go na godzinę przed aktywnością seksualną – w całości, popijając wodą.

Warunkiem wystąpienia wzwodu jest pobudzenie seksualne. Czas wystąpienia działania leku jest z reguły mniejszy, niż godzina. Brak erekcji lub krótki czas jej trwania po zażyciu leku wymaga konsultacji lekarskiej.

Zażycie zbyt dużej dawki leku wiąże się z ryzykiem wystąpienia objawów niepożądanych. Duże dawki leku nie zwiększają jego skuteczności. Przyjęcie zbyt dużych dawek wymaga konsultacji medycznej.

Możliwe działania niepożadane

Jak wszystkie leki, kamagra może wywoływać działania niepożądane. Są one zazwyczaj krótkotrwałe i umiarkowane.

Wystąpienie bólu w klatce sercowej w czasie stosunku wymaga przyjęcia pozycji półsiedzącej i rozluźnienia ciała. Nie można w takich przypadkach przyjmować nitratów.

Składniki leku mogą powodować alergie. Ich objawy to np. problemy z oddychaniem, obrzęki i świszczący oddech.

Długotrwałe utrzymywanie się bolesnej erekcji po zażyciu leku wymaga konsultacji lekarskiej. Pogorszenie wzroku oznacza konieczność zaprzestania stosowania leku.

Do bardzo częstych działań niepożądanych należą bóle głowy. Do częstych zaburzenia widzenia i zawroty głowy oraz zaczerwienienia skóry. Do niezbyt częstych wymioty, wysypki, podwójne widzenie, krwawienia, przyspieszenie rytmu serca, senność lub osłabienie i bóle w klatce piersiowej. Do rzadkich nadciśnienie lub niedociśnienie tętnicze, krwawienia i udary.

Zgłaszano też przypadki nagłej śmierci, kołatania serca i ataków serca, zazwyczaj związane z chorobami serca przed zażyciem leku. Rzadziej zgłaszano napady padaczkowe i łuszczenie się skóry.

Jak przechowywać lek kamagra

Lek przechowuje się w miejscy niedostępnym dla dzieci, w temperaturze pokojowej. Nie należy przekraczać terminu ważności. Utylizacja leków wymaga zastosowania się do porad farmaceuty.

Inne informacje

Substancja czynna kamagry to syldenafil w postaci cytrynianu: jedna tabletka zawiera 100 mg. Składniki rdzenia tabletki  i otoczki to celuloza mikrokrystaliczna, bezwodny wodorofosforan wapnia, sól sodowa kroskarmelozy, magnezu stearynian, hypromeloza, dwutlenek tytanu, laktoza, glicerolu trioctan, lak z indygotyną.

Tabletki są zielone, mają kształt wielokąta. Umieszczone są na nich napisy KGR 100 i LOGO FIRMY. Blistry zawierają 2, 4, 8 lub 12 tabletek.

Źródło informacji: https://viagra.edu.pl/